Разположение на магазина МАГАЗИН
shopping-cart КОШНИЦА

Кошницата е празна!

UPS Blog Article Cover Photo

 Какво представлява UPS-ът и как да избера такъв?

 

UPS още наричан ЮПС или юпиес е устройство, което предоставя електрическо захранване, когато основният източник на ток отпадне или спре да покрива параметрите, необходими за нормалната работа на включените консуматори.

 

В зависимост от типа на UPS-а, е възможно той да извършва корекции на тока от мрежата (AVR), да удължи времето за отдаване на ток чрез външни акумулатори и/или да предоставя електрозахранване с така наречената „чиста синусоида“, необходима за мотори, помпи и чувствителна апаратура.

 

 

Защо Ви е необходим UPS?

 

Основната причина за ползването на непрекъсваем токоизточник – UPS е запазването на Вашите устройства в работен режим при прекъсване на електроснабдяването. Това може да е сериозен проблем, когато става дума за камини с водна риза, помпи за охлаждащи системи, компютри и техника, гаражни врати, СОТ системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване или когато искате да имате непрекъсваема работа на техниката.

 

В много случаи UPS-ите се използват и за защита на уредите от пикове в тока, спадове в напрежението или влошено качество на входящия ток, което може да породи повреди или изключване на консуматорите.

 

 

 

Какъв вид UPS е най-подходящ за Вас?

 

 

Types of UPS

 

 

UPS устройствата се разделят основно на четири вида:

 

1. Offline UPS – най-опростените устройства – най-ниска цена, не правят корекции по тока от мрежата, защитават устройствата от кратки спирания - до няколко минути. Не са удачни за помпи, мотори и чувствителна техника.

 

2. Line-interactive UPS – по-висок клас, притежават AVR – регулатор на входящото напрежение, като могат да коригират до определена степен токът от мрежата. Не могат да се справят с вариации в честотата и хармонични изкривявания на тока. Обикновено са със симулирана синусоида, но има модели и с чиста синусоида, когато това е изрично упоменато. Вариантите без чиста синусоида също не са удачни за помпи, мотори и чувствителна техника.

 

3. Online / Double Conversion UPS – Най-високият и скъп клас. Коригира всички проблеми на тока от мрежата, а когато качеството е твърде лошо генерира перфектен ток на изхода от вградените акумулатори. Генерират чиста синусоида. Няма прекъсване дори за частици от секундата, когато отпадне основното захранване. Подходящи са за помпи, мотори и чувствителна техника.

 

4. Инвертори с UPS функция и чиста синусоида – Попадат в категорията между Line-interactive и Online UPS-и, като за разлика и от двата вида, обикновено нямат вградена вътрешна батерия и работят с външен акумулатор по избор на клиента. Отдават ток с чиста синусоида и работят като UPS от типа Line-interactive. По-скъпите модели имат AVR – регулатор на входното напрежение. Подходящи са за помпи, мотори, гаражни врати и други. Не са предназначени за много чувствително оборудване.

 

 

 

Избор на UPS система според капацитета и времето на работа?

 

 

UPS Photo

 

Мощност:

Независимо от вида на UPS устройството, което ще закупите, трябва да се уверите, че то има достатъчен капацитет, за да поддържа устройствата, които включвате към него.

 

Максималната мощност на всеки UPS или инвертор с UPS функция е описана в техническите характеристики и не трябва да бъде надвишавана от консуматорите, които ще включите към него. Хубаво е да оставите поне 20% резерв.

 

Важно е също така да се знае, че помпи, мотори и други двигатели обикновено имат пикова мощност при стартиране – в рамките на няколко секунди, която може да е няколко пъти над тази при нормална работа. Тази пикова мощност трябва да се има предвид, тъй като, ако надвиши лимита на UPS устройството, то може да спре или изгори.

 

Време на работа:

UPS-ите от тип Offline, Line-Interactive и Online са със стандартно заложени в тях батерии, които трябва да покрият работата на устройството в рамките на 5-10 минути при 50-80% натоварване на устройството. При по-ниско натоварване времето се увеличава. При тях идеята е да дадат време на потребителя да запази файловете си на компютъра, да изгаси техниката безопасно или да подаде алтернативно захранване например от генератор.

 

Когато искате времето за работа на UPS устройството да е по-голямо, може да изберете или UPS от горните три типа, които имат възможност за външни батерии – като цяло това са устройства във високия ценови диапазон или да изберете четвъртия тип – инвертор с UPS функция и чиста синусоида.

 

Тъй като тези устройства са с изводи за външна батерия - акумулатор, Вие може да изберете какъвто си пожелаете капацитет, включително и да свържете няколко акумулатора един след друг, за да увеличите времето.

 

Хубаво е акумулаторите, които се включват в такава система да бъдат от така наречените тягови акумулатори или акумулатори за UPS. Те са предвидени за дълго отдаване на ток, множество цикли заряд/разряд и не на последно място, да не отделят вредни за здравето киселинни изпарения.