Разположение на магазина МАГАЗИН
shopping-cart КОШНИЦА

Кошницата е празна!

Гаранционни условия


Общи разпоредби


 • Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на издаване на продукта и е отбелязана на гаранционната карта.
 • Гаранционното обслужване на продукта се извършва директно в официалните сервизи на дадената марка, за всички продукти, които са с гаранционна карта на марката. Всички стоки с гаранционна карта към BestPC.BG (Новатех ЕООД) се обслужват от BestPC.BG и се приемат в офисите, в които са закупени.
 • Срокът за ремонт на повредена техника е до 30 работни дни.
 • Рекламации на стоки обслужвани от BestPC.BG се приемат само при представяне на попълнена и подпечатана гаранционна карта.
 • Транспортът до и от офисите или сервизите на BestPC.BG за приемане на гаранционна техника е за сметка на Купувача, освен ако не е договорено друго.
 • Гаранцията не се отнася до драйвери, софтуер продукти, операционни системи и настройки.
 • Рекламации по окомплектовката на продукта се приемат само при получаване на стоката.

 • Отказ за гаранционно обслужване


  Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 • При несъответствие на серийните номера с гаранционната карта
 • При неспазване на гаранционните условия, описани в съпътстващата техниката документация
 • При нарушени гаранционни стикери
 • При повреди от лош транспорт, лошо съхранение и/или неправилен монтаж
 • При небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности
 • При използване на неоригинални захранващи адаптори, аксесоари и/или консумативи
 • При механични и токови удари
 • При лошо охлаждане, природни въздействия, работа в неблагоприятна среда, проникнали насекоми и други предмети
 • При неправилна експлоатация, включително нарушен външен вид, повредени куплунги, жакове и гнезда
 • При направени опити за ремонт от неупълномощени от BestPC.BG лица

 • При ремонт на гаранционна техника


  При оставяне на дефектирала техника за ремонт, сервизът е длъжен да:
 • Ремонтира техниката в законовия срок. Ако това е невъзможно - техниката да бъде заменена с нова от същия модел, като се запазва първоначалния гаранционния срок.
 • При невъзможност за замяна със същия модел, се предлага на клиента модел с подобни характеристики, като разликата в цената се доплаща или приспада.

 • Получаване на ремонтирана стока


  BestPC.BG не носи отговорност за непотърсена техника, когато са изминали 60 дни от приемането на техниката в сервиза. Важи и за всички оставени продукти за извънгаранционен ремонт, профилактика, почистване, диагностика и други.